Tavoitteet ja tulokset

Design ROI -tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muotoilun vaikuttavuudesta puhumalla siitä yritysjohdolle heidän omalla kielellään, ja näin edesauttaa muotoilun menestyksekästä hyödyntämistä yrityksissä. Muotoiluinvestointien vaikuttavuuden mittaaminen noudattaa liikkeenjohdolle tuttua ROI-ajatusmallia. Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on saada aikaan pysyvä muutos muotoilukeskustelussa sekä parantaa alan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Yhtenä hankkeen lopputuloksena tulee olemaan muotoilutoimistojen ja heidän asiakasyrityksiensä käyttöön suunniteltu työkalu, jonka avulla muotoilun vaikutukset voidaan kommunikoida sekä laadullisesti että soveltuvin osin myös numeerisesti.

Tutkimushanke käynnistettiin suomalaisten muotoilutoimistojen ja Suomen Muotoilutoimistot ry:n esittämästä toivomuksesta löytää tutkimuksen kautta konkreettisia, heidän toimintaympäristöönsä suunnattuja työkaluja, joilla ulkoisten muotoilupalveluiden asiakashyötyjä ja mahdollisuuksia voidaan mitata sekä kommunikoida paremmin toimistojen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden suuntaan. Vertaa Suomen paras webhotelli!

Hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen syksyllä 2012, ja sen tulokset on koottu lokakuussa 2012 julkaistuun Design ROI Mitattavaa muotoilua -raporttiin. Hankkeen aikana saatiin monia suoria sekä epäsuoria tuloksia ja hyötyjä. Hankkeen tuomiin suoriin hyötyihin lukeutuvat runsaat keskustelut eri muotoilutoimijoiden kesken niin työpajoissa kuin hanketta varten perustetuilla sähköisillä forumeillakin. Keskusteluissa ilmeni useita yhteisiä näkemyksiä toimijoiden kesken siitä, miten toimialaa tulisi kehittää. Ensimmäisen vaiheen konkreettisimpina tuloksina ovat katsaus muotoilutoimialaan Suomessa, selvitys merkityksellisimmistä muotoilun tuottavuuteen liittyvistä akateemisista julkaisuista sekä näiden pohjalta kehitetty ensimmäinen versio Design ROI -työkalusta, jonka avulla pyrittiin mallintamaan muotoilun vaikutuksien mittaamista käytännössä, siihen tarvittavia tietoja sekä vaikuttavia tekijöitä.

Epäsuoriin tuloksiin kuuluvat hankkeen aikaiset tutkimusryhmän valmistelemat ja toteuttamat useat puheenvuorot ja esitykset erilaisissa tapahtumissa. Näiden tarkoituksena oli kasvattaa tietoisuutta sekä perehdyttää kuulijakuntaa Design ROI -aiheeseen.

Projekti on herättänyt paljon kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, ja hankkeelle ollaan suunnittelemassa jatkoa. Seuraava vaihe tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisten yrityksien kanssa.